Luna en de agenda van Caren zijn met elkaar verbonden. Dit betekent dat ook de afspraken en activiteiten die door de zorgorganisatie in de Caren-kalender van jouw naaste gezet zijn, grotendeels ook op Luna zichtbaar zijn. Hiervoor gelden enkele uitzonderingen:

  • Activiteiten waarbij de zorgorganisatie niet fysiek bij de gebruiker langskomt, worden niet weergeven op Luna. 
  • Activiteiten of afspraken vanuit het planningssysteem van de zorgorganisatie worden wel weergegeven, maar op een andere manier dan in Caren: 
    • Zorggerelateerde afspraken uit planning worden altijd als ‘Zorg komt langs’ getoond met het onderstaande icoon:
    • Huishoudelijke hulp-afspraken uit planning worden altijd getoond als ‘Huishoudelijke hulp komt langs’ met het onderstaande icoon:

De zorgorganisatie heeft ook de mogelijkheid om losse activiteiten of afspraken in Luna te zetten. Deze informatie wordt altijd weergeven met het onderstaande icoon: