Zodra je de Nedap Luna gekoppeld hebt aan het Caren account van de gebruiker is het mogelijk Luna in te stellen. Dit is mogelijk via het Luna dashboard. Dit dashboard kan vanuit Caren gevonden worden onder Apps of door direct naar https://my.nedap-luna.com/ te gaan. Binnen het dashboard zit de mogelijkheid om de weergave in te stellen. 

Extra uitleg over de weergave instellen staat hieronder per stap. Tijdens elke stap wordt altijd aan de linkerzijde de keuzemogelijkheden weergegeven. Een wijziging in instellingen wordt vervolgens aan de rechterzijde direct zichtbaar onder 'Zo komt Nedap Luna er uit te zien'.


1. Overzichtsscherm 

Het overzichtsscherm geeft de toekomstige activiteiten en/of afspraken weer. Dit kan weergegeven worden voor de gehele dag of voor een dagdeel. Verder is het ook mogelijk om deze toekomstige activiteiten en/of afspraken niet te tonen maar alleen de datum. Luna geeft dan alleen activiteit of afspraak weer zodra deze start op het activiteitenscherm.


2. Activiteitenscherm 

Het activiteitenscherm verschijnt zodra er een activiteit en/of afspraak plaatsvindt. Er zijn 3 weergave-opties voor het activiteitenscherm: 

  1. De huidige en volgende activiteit of afspraak 
  2. De huidige activiteit of afspraak
  3. Geen. Hier wordt de huidige activiteit of afspraak alleen gehighlight op het overzichtsscherm. 


3. Datum en tijd 

Voor wat betreft datum en tijd zijn er ook diverse mogelijkheden. De weergave van het jaartal kan soms confronterend zijn voor de gebruiker en kan daarom achterwege gelaten worden. Verder kan je bepalen of het dagdeel wordt weergeven en de keuze om de starttijd van activiteiten en afspraken numeriek te weergeven of deels uit te schrijven. 


4. Kleur 

Als laatste is het mogelijk om de kleurweergave te bepalen. Hierbij is er de keuze tussen witte letters op een zwarte achtergrond of zwarte letters op een witte achtergrond.