De beheerder van de Caren pagina van de cliënt, veelal de mantelzorger, kan in het koppelproces de informatie weergave van Nedap Luna personaliseren. Dit is mogelijk via het Luna dashboard welke toegankelijk is via deze link. In overleg met de mantelzorger kan de weergave aangepast worden, hierbij zijn er de onderstaande keuzemogelijkheden. Hierdoor kan Luna ingezet worden bij mensen die wat meer of juist wat minder informatie kunnen verwerken. 


1. Overzichtsscherm 

Het overzichtsscherm geeft de toekomstige activiteiten en/of afspraken weer. Dit kan weergegeven worden voor de gehele dag of voor een dagdeel. Verder is het ook mogelijk om deze toekomstige activiteiten en/of afspraken niet te tonen, maar alleen de datum. Luna geeft dan alleen de activiteit of afspraak weer zodra deze start op het activiteitenscherm.


2. Activiteitenscherm 

Het activiteitenscherm verschijnt zodra er een activiteit en/of afspraak plaatsvindt. Er zijn 3 weergave-opties voor het activiteitenscherm: 

  1. De huidige en volgende activiteit of afspraak 
  2. De huidige activiteit of afspraak
  3. Geen. Hier wordt de huidige activiteit of afspraak alleen gehighlight op het overzichtsscherm. 


3. Datum en tijd 

Voor wat betreft datum en tijd zijn er ook diverse mogelijkheden. De weergave van het jaartal kan soms confronterend zijn voor de gebruiker en kan daarom achterwege gelaten worden. Verder kan je bepalen of het dagdeel wordt weergeven en de keuze om de starttijd van activiteiten en afspraken numeriek te weergeven of deels uit te schrijven. 


4. Kleur 

Als laatste is het mogelijk om de kleurweergave te bepalen. Hierbij is er de keuze tussen witte letters op een zwarte achtergrond of zwarte letters op een witte achtergrond.