Het kan voorkomen dat een afspraak of activiteit niet op Luna verschijnt. Dit kan een aantal oorzaken hebben:

  • Overlappende afspraken. Als twee of meer afspraken qua tijd overlappen, wordt altijd de eerste afspraak getoond. 
  • Luna is gekoppeld aan het verkeerde Caren account. Het kan bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan het account van de mantelzorger in plaats van de eindgebruiker. Zie het artikel De Luna is gekoppeld aan een ander account om Luna te ontkoppelen en vervolgens het artikel Nedap Luna koppelen aan een gebruiker om Luna aan de juiste gebruiker te koppelen. 
  • Instellingen overzichtsscherm. De instellingen voor het overzichtsscherm kunnen zo staan dat alleen de datum en het dagdeel zichtbaar zijn. Hierdoor zijn activiteiten en/of afspraken niet meer zichtbaar. Zie ook het artikel Hoe stel ik Nedap Luna in om te zien hoe je dit kunt wijzigen.
  • Probleem in Caren. Het kan zijn dat er iets misgaat met het verwerken van de activiteit of afspraak in Caren. Informatie is alleen zichtbaar op Nedap Luna als deze ook zichtbaar is in de Caren kalender. Als een activiteit of afspraak niet op de Caren kalender verschijnt kun je het beste kijken bij de veelgestelde vragen over kalender of contact opnemen met Caren support