Het kan voorkomen dat een afspraak of activiteit niet op Luna verschijnt. Dit kan een aantal oorzaken hebben:

  • Overlappende afspraken. Als twee of meer afspraken qua tijd overlappen, wordt altijd de eerste afspraak getoond. 
  • Luna is gekoppeld aan het verkeerde Caren account. Controleer de voornaam die genoemd wordt op Luna of neem contact op met de zorgorganisatie.
  • Instellingen overzichtsscherm. De instellingen voor het overzichtsscherm kunnen zo staan dat alleen de datum en het dagdeel zichtbaar zijn. Hierdoor zijn activiteiten en/of afspraken niet meer zichtbaar. De zorgorganisatie kan deze instellingen wijzigen door contact op te nemen met Nedap via luna@nedap.com. In de nabije toekomst zal dit rechtstreeks kunnen in het ECD Ons.
  • Probleem in Caren. Het kan zijn dat er iets misgaat met het verwerken van de activiteit of afspraak in Caren. Informatie is alleen zichtbaar op Nedap Luna als deze ook zichtbaar is in de Caren kalender. Als een activiteit of afspraak niet op de Caren kalender verschijnt kun je het beste kijken bij de veelgestelde vragen over kalender of contact opnemen met Caren support