Nedap Luna ontvangt informatie vanaf verschillende bronnen:

Personaliseerbaar

  •  Vanuit de mantelzorger via Caren. Dit gebeurt door het overnemen van de handmatig ingevulde tekst die de mantelzorger persoonlijk in een vrij tekstveld in Caren invult. 
  • Vanuit de zorg via het elektronisch cliëntendossier Ons.  Dit gebeurt door het overnemen van de handmatig ingevulde tekst die de zorgmedewerker persoonlijk invult in Ons Agenda of in de Cliëntagenda.


Gestandaardiseerd
Via Ons Planning en Ons Groepszorg. De informatie vanuit Ons Planning en Ons Groepszorg wordt gestandaardiseerd getoond: dit betekent dat deze afspraken geautomatiseerd op een bepaalde manier in Nedap Luna weergegeven worden. 

Kijk voor meer informatie over het gebruik van deze onderdelen van ONS in het artikel Hoe zet je informatie op Nedap Luna via ONS.