Nedap Luna kan van waarde zijn voor de cliënt, mantelzorger en zorgorganisatie. Hierbij is het van groot belang om Luna bij de juiste cliënt in te zetten. Daarvoor kun je het gebruikersprofiel (zie afbeelding) en de inzetwijzer gebruiken. Allereerst helpt het gebruikersprofiel bij een voorselectie binnen de gehele cliëntpopulatie. Vervolgens kan de inzetwijzer helpen om Luna in te zetten op een doel welke mogelijk resulteert in minder zorgtijdbesteding van zorgpersoneel.


Nedap Luna gebruikersprofiel

Neem voor vragen rondom de inzet van Nedap Luna contact op met Nedap via luna@nedap.com