De geschikte inhoud van de uitleg over Nedap Luna verschilt per cliënt. Dit kan de betrokken zorgmedewerker het beste bepalen. Over het algemeen kiest men voor een laagdrempelige uitleg waarbij niet wordt aangegeven dat het een zorgproduct is, Luna is gewoon een kalender. Op een laagdrempelige manier mededelen dat de gebruiker alleen maar op Luna hoeft te kijken. Hierop verschijnen de afspraken en activiteiten voor de dag. De betrokken mantelzorgers en zorgmedewerkers zetten deze informatie op Luna. Soms is het zelfs beter om uit te leggen dat de mensen (zorgmedewerkers & mantelzorgers) om de cliënt heen er baat bij hebben in plaats van de cliënt zelf. Dan heeft de cliënt het idee dat hij of zij anderen door het gebruik van Luna kan helpen.