Op dit moment maakt Luna gebruik van zowel batterijen als een stekker. De stekker is noodzakelijk omdat Luna nog niet energiezuinig genoeg is. Nedap is bezig om de software zo to ontwikkelen dat Luna zo energiezuinig wordt dat er geen stekker meer nodig is. Luna zal dan voor een aanzienlijke periode functioneren op enkel en alleen de batterijen.