Ja, Nedap Luna wordt landelijk structureel gefinancierd in de VVT, vanuit de Zvw en WLZ bij Modulair Pakket Thuis (MPT) onder andere via de prestatiecode thuiszorgtechnologie.


Deze structurele financiering is tot stand gekomen doordat de toegevoegde waarde van Nedap Luna is onderzocht (zie onderstaande infographic), waarbij de bijbehorende business case ook positief beoordeeld is door Kenniscentrum Digitale Zorg / Platform Transformatie naar digitale en hybride zorg en ondersteuningDit is een initiatief van Zorgverzekeraars Nederland.


De aanvraag voor financiering van inzet van Nedap Luna bij zorgverzekeraars en zorgkantoren loopt via een los addendum wat gedurende het gehele jaar aan te vragen is. 


Mocht je meer informatie wensen te ontvangen over het aanvragen van deze financiering, neem dan gerust contact met ons op via luna@nedap.com.