Nedap Luna kan in een vergroting van de zelfredzaamheid van de cliënt resulteren, hierbij is diegene dus ook minder afhankelijk van het zorgpersoneel. Dit resultaat kan bewerkstelligt worden als Luna wordt ingezet op een doel welke in relatie staat tot tijdbesteding van zorgpersoneel. Hierbij is het van belang om te kijken naar momenten waarbij de zorg geleverd kan worden met de handen op de rug, enkel en alleen verbaal. Dergelijke begeleidingsmomenten kunnen mogelijk via Nedap Luna verlopen. De onderstaande inzetwijzer is een hulpmiddel om Nedap Luna in te zetten.

  • Stap 1 refereert terug naar het gebruikersprofiel 
  • Stap 2 geeft een aantal geplande (en geïndiceerde) zorgmomenten weer waarbij Luna een rol kan spelen door de cliënt te attenderen op een activiteit
  • Stap 3 geeft andere situaties weer waarin de cliënt tijd vraagt van zorgpersoneel 


Het kan ook zijn dat Luna mogelijk geen geschikte interventie is voor de desbetreffende cliënt kijkende naar tijdbesparing voor zorgpersoneel. Inzet van Nedap Luna kan hier nog wel resulteren in een vergroting van de kwaliteit van leven voor de cliënt of vermindering van de druk op de mantelzorger.


Nedap Luna inzetwijzer Neem voor vragen rondom de inzet van Nedap Luna contact op met team Luna via luna@nedap.com