Luna is alleen gekoppeld aan Ons

Je kan het serienummer van Luna (staat op de sticker onderop Luna en op de doos achter 'serial no') doorgeven aan ons via  lunasupport@nedap.com om Luna via deze route te laten ontkoppelen.


Caren is ook gekoppeld aan Luna

Nedap Luna dient door de beheerder van de Caren-pagina van de Luna-gebruiker ontkoppeld te worden. Dit is vaak de mantelzorger. In het artikel Luna ontkoppelen in de map gebruikers en mantelzorgers staat omschreven hoe dit kan.


Als de mantelzorger om welke reden dan ook niet in staat is om Luna te ontkoppelen, kan de Nedap Luna-coach ook contact opnemen met lunasupport@nedap.com om Luna via deze route te laten ontkoppelen.