Wanneer het bekend is aan welke cliënt de Nedap Luna is gekoppeld:

Het ontkoppelen van een Luna aan een gebruiker kan via de Luna Koppelwidget.

Je vindt de Luna-koppelwidget in Ons® Dossier onder Digitale hulpmiddelen. Navigeer in Ons® Dossier naar de cliënt bij wie de Nedap Luna is ingezet, ga vervolgens naar Overzicht > Digitale hulpmiddelen > Nedap Luna

Klik vervolgens op "Ontkoppelen" en bevestig. Nedap Luna zal in zijn geheel ontkoppeld worden, dus zowel de Ons® kopeling als ook de Caren koppeling wanneer deze aanwezig was. Lees hier hoe de Luna wederom weer bij een andere cliënt in te zetten is.


Let op: Je hebt het recht Nedap Luna nodig om de koppelwidget te zien in Ons® Dossier. Zie je deze nog niet, neem dan contact op met de innovatie afdeling of applicatiebeheerder van jouw zorgorganisatie.Wanneer het helaas onduidelijk is aan welke cliënt de Luna nog is gekoppeld:

Je kan het serienummer van Luna (staat op de sticker onderop Luna en op de doos achter 'serial no') doorgeven aan ons via lunasupport@nedap.com om Luna via deze route te laten ontkoppelen.