De aanvliegroute verschilt per zorgorganisatie, mogelijk is er al een werkproces ingericht voor andere zorgtechnologie welke ook toegepast kan worden voor Nedap Luna. Een mogelijkheid is om Nedap Luna op te nemen als een interventie onder één van de bestaande (of nieuwe) (zorg)doelen bij een cliënt. De inzetwijzer kan hulp bieden om te bepalen bij welke (zorg)doelen Nedap Luna een rol kan spelen.


Beschrijf hierbij helder wat Luna dan moet gaan bijdragen om dit doel te bereiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voldoende drinken om urineweginfectie te voorkomen, voldoende eten om ondervoeding te voorkomen of minder gespannen en hierdoor een betere kwaliteit van leven. Andere voorbeelden: het zelfstandig uitvoeren van een activiteit, beter in contact zijn met de familie, zelfstandig uitvoeren van een bepaalde activiteit, behouden van dagstructuur, afspraken niet meer vergeten, op tijd verschijnen op afspraken etc. 


De uitkomsten van de inzet worden vervolgens gerapporteerd en kunnen leiden tot een aanpassing in het zorgplan.