Nadat Luna is ingezet op een (zorg)doel is het van belang om de inzet te evalueren. Hierbij dien je te omschrijven in welke mate Nedap Luna heeft bijgedragen in het behalen van het desbetreffende doel. De manier van evalueren is daarbij ook afhankelijk van het doel, dit doel kan liggen binnen één van de drie onderstaande onderwerpen. Via luna@nedap.com is het mogelijk om de benodigde informatie op te vragen.


Zelfstandig uitvoeren van activiteiten

De vergroting in de zelfredzaamheid van de cliënt kan resulteren in minder werkdruk voor het zorgpersoneel. Luna dient dan ingezet te worden op verbale handeling van de zorgmedewerker binnen één van de onderwerpen weergeven op de inzetwijzer. Dit zijn veelal begeleidingsmomenten. Wij stellen een methode beschikbaar om te meten in welke mate de vergroting in zelfredzaamheid leidt tot minder besteding van zorgtijd door personeel middels een nul meting en bijbehorende vervolgmetingen. Deze metingen bieden input voor de business case voor een financiering van Nedap Luna via de zorgverzekeraar.


Kwaliteit van leven 

Nedap Luna kan naast zorgtijd van personeel besparen ook de kwaliteit van leven voor de cliënt verbeteren. Een hogere zelfredzaamheid maakt minder onzeker en brengt rust. Wij stellen een vragenlijst beschikbaar om de verandering in kwaliteit van leven in kaart te brengen middels een nul meting en bijbehorende vervolgmetingen


Ontlasting van de mantelzorger 

De inzet van Nedap Luna kan de mantelzorger ook ontlasten doordat hun naaste minder vaak verward is. Hierdoor krijgen ze minder telefoontjes en een gevoel van rust omdat hun naaste meer in control is over zijn of haar leven. 

Wij stellen een vragenlijst beschikbaar om de mate van ontlasting van de mantelzorger in kaart te brengen middels een nul meting en bijbehorende vervolgmetingen