Cliëntselectie 

De Nedap Luna coach houdt zich onder andere bezig met selectie van de cliënten. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van het gebruikersprofiel en de inzetwijzer zoals beschreven in 'Wie is de juiste cliënt voor Nedap Luna? (voorselectie)' en 'Wie is de juiste cliënt voor Nedap Luna? (zorgmoment selectie)'  binnen deze handleidingen. 


Borging in het zorgproces 

Luna kan als interventie ingezet worden op een (zorg)doel. Het volgende artikel ondersteunt de Nedap Luna coach bij de selectie van cliënten waarbij een dergelijk (zorg)doel aanwezig is, 'Wie is de juiste cliënt voor Nedap Luna? (zorgmoment selectie)'. Nedap verzamelt continue nieuwe kennis rondom de inzet van Nedap Luna op (zorg)doelen en deelt dit in de Nedap Luna coach sectie op deze supportpagina. 

Na inzet op een (zorg)doel is het ook van belang om de inzet te evalueren. De evaluaties geven bewijslast om te bepalen of Nedap Luna een geschikte interventie is voor de desbetreffende cliënt.

De Nedap Luna coach kan voor zowel de inzet van Luna op een (zorg)doel als de evaluaties extra informatie opvragen bij team Luna via luna@nedap.com. Deze informatie kan gebruikt worden voor een onderzoek welke voorgelegd wordt aan de zorgverzekeraar voor mogelijke financiering van Nedap Luna.


Aanspreekpunt intern 

Deze persoon is het aanspreekpunt voor vragen over Nedap Luna vanuit de cliënt, mantelzorger en collega zorgprofessionals. Hiervoor kan de Nedap Luna coach gebruik maken van de volgende artikelen: 'Uitleg Nedap Luna aan de cliënt', 'Uitleg Nedap Luna aan de mantelzorger' en 'Uitleg Nedap Luna aan collega zorgprofessionals'. 


Indien de Nedap Luna coach de vragen niet kan beantwoorden kunnen deze doorgezet worden naar team Luna via luna@nedap.com

 

Contactpersoon Nedap 

Verder staat deze persoon ook direct in contact met team Luna bij Nedap. Kennisvragen kunnen terecht bij luna@nedap.com en voor technische ondersteuning kan de coach terecht bij lunasupport@nedap.com

Een kennisvraag kan bijvoorbeeld betrekking hebben op cliëntselectie of borging in het zorgproces. Technische ondersteuning kan worden gegeven bij het koppelen of als er een storing is. Indien technische ondersteuning voor een specifieke Nedap Luna vereist is dient de Nedap Luna coach ook het serienummer te delen met Nedap, deze staat vermeld onder 'serial no' met een sticker op de verpakking en onderop Nedap Luna. Door het delen van deze gegevens kan Nedap op afstand beter beoordelen of de desbetreffende Nedap Luna goed functioneert.